IIM CASE STUDY

Class Results


SANIYA MAZUMDER

99.5 %

ANISHA AGRAWAL

99.2 %

SANSKRITI PATNAIK

98.8 %

SAI PARTHASARATHI

98.2 %

HIMANSHU BARUA

98.2 %

SANJANA PATRA

98.0 %

GOURAV AGARWAL

96.5 %

TAPAS RANJAN RANA

96.0 %

ADITYA KOTHARI

95.8 %

KANCHI AGRAWAL

95.8 %

MINMAY RANJAN SAHOO

95.7 %

URBASHI PATRA

95.5 %

MADHURYA GHOSH

95.3 %

AKANSHA PRIYADARSHINI

95.3 %

DIVYANSH AGRAWAL

95.0 %

RISHAV AGRAWAL

95.0 %

ADITYA AGRAWAL

94.8 %

KISHORE KR. MOHATA

94.7 %

SUCHITA MISHRA

94.5 %

PRATHANA KAR

94.2 %

ADITYA RANJAN SAHOO

94.0 %

AGRATAVA PAL

93.8 %

SATYAM SWAIN

93.7 %

SUBHAM SINGHANIA

93.5 %

SASHMIT BAGARIA

93.5 %

ADITYA AGARWAL 

93.2 %

ASHURUMOCHAN NAYAK

92.8 %

RUSHIL JAIN

92.8 %

SARTHAK AGARWAL

92.5 %

GOURAV GURU BEHERA

92.3 %

MEDHANSH JALAN

92.3 %

RISHIT KATARUKA

92.2 %

RITIK KUMAR NANDA

92.0 %

MEHAK AGRAWAL

91.8 %

AMAN KUMAR BEHERA

91.7 %

R. OM ACHARYA

91.5 %

ARPIT PATRO

90.7 %

ROSHNI SAHOO

90.3 %

SANDEEP PRIYADARSHAN

90.3 %

SANAH SATRUSAL

90.2 %

SAMAY SAMAL

90.2 %

SHIVAM GOYAL

90.0 %

MEDHANSH SINGHANIA

89.7 %

VEDANT AGARWAL

89.5 %

MANVI AGARWAL

96.8%

SHRADHA AGRAWAL

96.8%

PULAK JAIN

96.6%

RITIK KUMAR PATRA

95.8%

ARNAB PATEL

95.6%

ROHAN PAIKRAY

95.0%

KRISH KUMAR BHORUKA

94.2%

PEHEL AGRAWAL

94.0%

VIJAY MAKKAD

93.6%

RITAM BHANDARI

93.6%

RAHUL DIDWANIA

93.0%

DILPREET KOUR GANDHI

92.8%

SATYAPRIYA PAL

92.4%

AYUSHMAN KUMAR

92.2%

MRIDUL GOENKA

91.6%

VIKALSH BANSAL

91.2%

PRATIK PRIYARANJAN SAHOO

91.0%

HARISHANKAR BEHERA

90.8%

KRISH BHOOT

90.4%

SIBANI MOHANTY

90.4%