HEAD BOY – VIKALSH BANSAL


Student Council

HEAD BOY – VIKALSH BANSAL

VICE-HEAD BOY – ANURAJ DAS

HEAD GIRL – MANVI AGARWAL

VICE-HEAD GIRL – SANSKRITI PATNAIK

VAJRA CAPTAIN (BOY) – KESHAV GOPALKA

VAJRA VICE-CAPTAIN (BOY) – ARPIT PATRO

VAJRA CAPTAIN (GIRL) – ANISHA AGRAWALLA

VAJRA VICE- CAPTAIN (GIRL) – SANAH SATRUSAL

CHAKRA CAPTAIN (BOY) – NIKHIL KUMAR NAYAK

CHAKRA VICE- CAPTAIN (BOY) – SHIVAM GOYAL