IIM CASE STUDY

Student Council


2019

head-boy-18

HEAD BOY – VIKALSH BANSAL

VICE-HEAD BOY – ANURAJ DAS

HEAD GIRL – MANVI AGARWAL

VICE-HEAD GIRL – SANSKRITI PATNAIK

VAJRA CAPTAIN (BOY) – KESHAV GOPALKA

VAJRA VICE-CAPTAIN (BOY) – ARPIT PATRO

VAJRA CAPTAIN (GIRL) – ANISHA AGRAWALLA

VAJRA VICE- CAPTAIN (GIRL) – SANAH SATRUSAL

CHAKRA CAPTAIN (BOY) – NIKHIL KUMAR NAYAK

CHAKRA VICE- CAPTAIN (BOY) – SHIVAM GOYAL

CHAKRA CAPTAIN (GIRL) – URBASI PATRA

CHAKRA VICE-CAPTAIN (GIRL) – MADHURYA GHOSH

DHVAJA CAPTAIN (BOY) – ADITYA RANJAN SAHOO

DHVAJA VICE- CAPTAIN (BOY) – RISHIT KATARUKA

DHVAJA CAPTAIN (GIRL) – SNIGDHA RANJAN

DHVAJA VICE-CAPTAIN (GIRL) – DOLLY KUMARI

SRIVATSA CAPTAIN (BOY) – GOURAV AGARWAL

SRIVATSA VICE- CAPTAIN (BOY) – NAMAN JAIN

SRIVATSA CAPTAIN (GIRL) – ROSHNI SAHOO

SRIVATSA VICE-CAPTAIN (GIRL) – K. SAMUDRATANAYA DHARA

SPORTS CAPTAIN (BOY) – K. AYUSHMAN PATRO

SPORTS VICE-CAPTAIN (BOY) – SARTHAK AGARWAL

SPORTS CAPTAIN (GIRL) – SREYANSI JENA

SPORTS VICE-CAPTAIN (GIRL) – TAPASHREE JENA

CULTURAL CAPTAIN (BOY) – ABHAY RAJ VEDI

CULTURAL VICE- CAPTAIN (BOY) – ABHYUDIT AGARWAL

CULTURAL CAPTAIN (GIRL) – SANIYA MAZUMDER

CULTURAL VICE-CAPTAIN (GIRL) – PRARTHANA KAR